Traditionella partierna förlorade i kommunalvalet

*Efter kommunalvalet den 5 december har den politiska kartan i Bolivia förändrats. För första gången fick andra grupperingar än politiska partier ställa upp med kandidater till borgmästare och kommunalråd. Och folket valde i många fall att rösta på dessa eller på partier som inte direkt är traditionella.*

Analytiker säger att medborgarsamlingarna inte fått det genomslag som många väntat, utan menar att det framför allt är de nyare partierna som MAS (Movimiento al Socialismo), MSN (Movimiento sin Miedo) och UN (Unidad Nacional) som nått framgångar.
Vissa grupperingar som inte direkt kan betraktas som medborgarsamlingar eftersom deras kandidater är avhoppare från de traditionella partierna, fick också relativt höga röstetal.
MAS, Movimiento al Socialismo, lett av kokaodlaren Evo Morales tillhör vinnarpartierna och gick framåt i många kommuner. Morales sade att MAS nu gått från att vara ett parti med sin bas hos kokaodlarna till att nå nya väljare i storstäderna och andra delar av landet. Den stora förloraren i valet var MNR, förre presidentens Sánchez de Lozada parti. Analytikern Jorge Lazarte sade att detta var ”straffet” för händelserna i februari och oktober 2003.
-politik-
_Andrea Bodekull_