Hur hitta alternativ till neoliberalismen?

*På forumets sista riktiga arbetsdag hölls det två möten om komplexa, ekonomiska teman. Hur kämpa mot den så kallade neoliberalismen och vilken strategi ska man lägga upp inför nästa toppmöte i världshandelsorganisationen WTO, i december i Hongkong?*

Den internationella solidaritetsrörelsen och det folkliga motståndet mot globaliseringens negativa effekter har sina ”kändisar”. Den sydafrikanska ekonomen och journalisten Dot Keet är en av dem. Hon jobbar i och representerar en del olika internationella nätverk med särskilt fokus på dialogen Syd-Syd. Mest är hon nog känd och respekterad för sitt arbete inom Alternative Information and Development Centre, som är en viktig källa i kampen för rättvisare spelregler om skuldavskrivning, tillgång till marknader etc.

– Det är felaktigt att säga att G-20-gruppen vann bataljen [på WTO-mötet i Cancún hösten 2003] mot de rika länderna i Nord (USA och EU). G-20 består av länder som Brasilien, Indien, Kina, Sydafrika, Argentina och andra som befinner sig någonstans mellan de rika och de riktigt fattiga, små länderna. I den sista gruppen, kallad G-90, ingår länder från bland annat Afrika, Stillahavsregionen och Karibien. Det var deras motstånd som ledde till sammanbrottet i Cancún i 2003. Frågan som återstår är om det verkligen var ett sammanbrott – och för vem, reflekterade Dot Keet.

Med hjälp av mötets moderator reddes begreppen ut: G står för grupp och det finns grupperingar som G-7, G-8, G-20, G-20+ och G-90.

Enligt Dot Keet pågår en konstant kamp mellan dessa mer eller mindre fasta allianser. Å ena sidan vill man ha större tillgång till de rikas marknader, det vill säga frihandel, å andra sidan måste de fattiga länderna samtidigt skydda sina relativt sårbara industri- och tjänstesektorer. USA och EU tycker själva att de är så starka att de har allt att tjäna på frihandel. G-90 vill också ha frihandel men kan inte förhandla med målet eftersom de känner sig tvingade att skydda deras allra viktigaste ekonomiska aktivitet: lantbruket.

*Folkliga rörelsers kamp spelar roll*

Även Nicola Bullard som ingår i nätverket Focus on the Global South var inne på att förklara sammanhang och allianser mellan grupperingarna. Men hon var inte nöjd med framtidsutsikterna, och kallade sig därför ”konstruktiv pessimist”. Hon underströk dock att folkliga rörelsers kamp i Brasilien faktiskt ledde till att Free Trade Area of The Americas (ALCA) inte blev av, åtminstone inte än.

– Organisationer som Via Campesina och MST här i Brasilien har kämpat emot genmodifierade grödor och för nationell matsäkerhet, men det visade sig under och efter Cancún att Nord hade tur med att splittra Syd. Man bjöd in vissa länder som just Brasilien, Indien och Australien i värmen. Anledningen till detta är i högsta grad agro-business i dessa länder, särskilt i Brasilien och Australien. Det finns en politisk och ekonomisk elit som är redo att acceptera ganska hårda krav från NAFTA och EU – så länge deras makt och privilegier inte hotas, förklarade Nicola.

Hon ansåg på sätt och viss att dessa länders ramavtal med NAFTA och EU, som kommer att styra WTO-förhandlingarna i Hongkong i december, var ett förräderi. Å andra sidan nämnde Dot Keet hur den brasilianska utrikesministern efter bataljen i Cancún hade föreslagit att man skapar ett G-20 i Världsbanken, i IMF och på andra områden.

Båda ansåg att Kina kommer att bli avgörande i spelet mellan G-7/8 och G-20+ helt enkelt därför att den kinesiska ekonomin (och tillväxten) är så oerhört stor. Å ena sidan vill nya industriländer med unga demokratier kämpa för att få större tillgång, exportera mera, tjäna bättre. Å andra sidan finns behovet av klassisk protektionism – och frågan om man kan och bör förhandla med eller mot andra i block.

– Mercosul förhandlar redan med SADC, The Southern African Development Community. När president Lula besökte södra Afrika så hade han ju med sig en rad bolag och affärsmän, lade Dot Keet till.
-politik, handelsavtal, ekonomi-
_Morten Gliemann_

FOTNOT:
Dot Keet har vid ett tidigare tillfälle intervjuats av Afrikagrupperna och texten finns på: http://www.afrikagrupperna.se/omag/sadagar/soafkeet.htm

FÖR MER INFO:
http://www.aidc.org.za
www.focusweb.org/main/html/index.php