Jordlösa och militärer i historiskt samarbete inför World Social Forum

*Jordlösa MST-medlemmar och värnpliktiga från armén sida vid sida. Så brukar det knappast se ut i Brasilien, där militären traditionellt har betraktat de jordlösas massrörelse som subversiva ”motståndskrafter” och där jordlösa knappast gjort sig kända för att krama soldater. Det udda samarbetet mellan de två grupperna äger rum i Porto Alegre, som en del av förberedelserna inför det World Social Forum som ska hållas den 26 till 31 januari.*

Åtta av de sammanlagt 250 lokaler som ska användas för de tusentals aktiviteter som utgör World Social Forum byggs just nu upp i ett historiskt samarbete mellan MST och militären. Jordlösa och värnpliktiga konstruerar de åtta lokalerna, fem med plats för 100 personer, tre som ska rymma 50 personer, längs floden Guaíba. Lokalerna byggs bland annat med ecualyptus och halm, och taken täcks med gräsmattor.

MST har valt att skicka medlemmar som hittills saknar jordlotter och plats i någon bosättning. Tanken är att dessa senare, när de får plats i någon bosättning, ska kunna använda sig av de byggtekniker de får lära sig i Porto Alegre.

MST-ledaren João Pedro Stedile gillar det oväntade samarbetet.

– Vi är mycket nöjda över att kunna agera tillsammans med armén. I grund och botten har vi samma ideal, som går ut på att försvara fosterlandet och bygga ett rättvisare och mer jämlikt samhälle, säger Stedile till dagstidningen Folha de São Paulo.

Stedile anser att armén genom olika typer av beredskapsarbeten borde utnyttjas mer i projekt för att skapa sysselsättning åt landets miljontals arbetslösa. Han nämner byggen av vägar, järnvägar, sjukhus och skolor som exempel på sådana beredskapsarbeten.
-politik, samhälle, jord, sociala rörelser-
_Filip Andersson_