Två döda och många skadade av bekämpningsmedel

*Chile*
*Den började dåligt, årets odlingssäsong i Chile. Innan högsäsongen ens kommit igång hade bekämpningsmedlen redan orsakat två personers död.*

En kvinnlig säsongsarbetare på en blåbärsodling och en manlig småskalig odlare omkom i slutet av förra året, förgiftade av bekämpningsmedel. En rad fall av lättare massförgiftningar runt om i landet hade också rapporterats in.

– Det här är en skam för landet, säger Patricia Grau, sjuksköterska och en av de ansvariga för ett bekämpningsmedelsprogram som hälsodepartamentet driver sedan 1990-talet.

– Sedan år 2000 hade ingen dött av olyckor med bekämpningsmedel.

Det chilenska jordbruket växer och bekämpningsmedelsanvändningen ökar. Men landets lagar och tillsynsmyndigheter räcker uppenbarligen inte till för att förhindra att medlen skadar människor.
2003 importerade Chile över 22 000 ton gifter, jämfört med 16 000 år 1997 och 5 000 ton på 1980-talet. Det är fruktindustrin som använder mest bekämpningsmedel i det chilenska jordbruket, enligt Patricia Grau.
Förgiftningarna fortsätter, men vissa förbättringar har ändå skett i Chile. Från och med i år måste sjukhusen rapportera misstänkta fall av förgifningar. Förut har det varit frivilligt.

– Idag har vi i alla fall statistik. Och ämnet är mer känt i allmänhet. Odlarna utbildar åtminstone de som sprutar. Men det är fortfarande många arbetare som inte vill rapportera förgifningar för att de är rädda för att förlora sina arbeten.

Vissa ämnen är det dock fortfarande tyst om i Chile: vilka hälsoeffekter bekämpningsmedlen får på lång sikt hos de som utsätts för dem, vilka effekter de ger på miljön och riskerna för de som äter besprutad frukt och grönsaker.
Kraven från exportindustrin när det gäller bekämpningsmedel är relativt hårda. Frukt med giftrester går inte att sälja till exempelvis Sverige. Men den frukt som inte håller kvalitetsmåttet utomlands, dumpas till låga priser på den inhemska marknaden, konstaterar såväl odlare som organisationer.
-hälsa, miljö, arbetsrätt-
_Ida Berg_