Shushufindi kräver ersättning av Petroecuador

*I en och en halv månad har samhället Shushufindi med 12 000 familjer, i norra delen av Amazonas, varit utan vatten.*

Ett brott på oljeledningen mellan Shushufindi och Quito förorenade dricksvattnet som fortfarande smakar diesel. I det statliga oljebolaget Petroecuador har man inte lämnat något svar på invånarnas krav på ersättning.
Från bolagets miljöavdelning har meddelats att brottet på ledningen var provocerat och ansvaret för detta måste utredas först innan bolaget betalar ut någon ersättning.
Borgmästaren, Edmundo Espindola, meddelar att man ska försöka lösa situationen genom en dialog, men om detta inte går gå den vanliga juridiska vägen.
-miljö-
_Karin Persson_