Oljebolagen bidrar till militarisering av Amazonas

*Hela Amazonasområdet har ockuperats av militär på begäran av oljebolagen. Detta har genomförts med hjälp av kontrakt mellan bolagen och försvarsministeriet som hittills varit hemliga.*

Grundkontraktet är femårigt och utformades den 30 juli 2001 och kompletteras med kontrakt mellan de enskilda bolagen och militären. Den kanske mest kända militära ockupationen av Sarayaku är inget enskilt fall utan ett exempel på bolagens aggressiva attityd och användning av ecuadoriansk militär för att skydda sina egna intressen.

Oljebolagen har erhållit tillstånd att exploatera 200 000 hektar, vilket är i stort sett hela det område som tillhör ursprungsfolken i området, som alltså befinner sig under ständig militär ockupation. Denna närvaro har skapat konflikter, stor oro och otrygghet i bosättningarna med hot och våld mot befolkningen särskilt där dessa har uttryckt sitt motstånd mot utvinningen, som folkgrupperna Shuar, Achuar, Shiwiar, Sarayaku med flera.

Exempel på tilläggskontrakt är ett fyraårigt kontrakt från den 1 april 2000 mellan bolaget Occidental och försvarsministeriet med möjlighet till förlängning. Detta bolag har inte respekterat landets lagar, vilket för närvarande utreds inom energiministeriet samtidigt som USA utövar stor press på Ecuador till förmån för Occidental.
I specialöverenskommelsen förbinder sig Occidental att bland annat installera en elgenerator vid militärförläggningen i Limoncocha, tillika förse militären med bränsle och underhåll, förse dem med matvaror och bidra med transporter av olika slag samt medicinsk hjälp vid nödsituationer.

Inom område 15, som tillhör nationaliteterna Secoya, Siona, Kichwa, Huorani och Shuar, har befolkningen aldrig informerats om avtalen mellan regeringen och bolaget Occidental vilket är ett uppenbart brott mot den nationella konstitutionen och ILO 169 där det fastställs att befolkningen skall underrättas och tillfrågas om sitt medgivande till dessa aktiviteter. I överenskommelsen mellan bolaget och militären lovar bolaget att i allt informera militären om de överenskommelser, av exempelvis social karaktär, som bolaget gör med de enskilda samhällena.

Överenskommelsen innehåller en del som möjliggör upprättandet av en militär förläggning i kichwabosättningen El Eden. Genom denna förläggning kan antalet militärer i området utökas och deras förflyttningar i området underlättas. På kichwafolkets ockuperade mark är förläggningen nu en fungerande och aktiv enhet.

_Karin Persson_