TLC-förhandlingar fortsätter

*TLC-förhandlingarna skall fortsätta, meddelar utrikeshandelsminister Oswaldo Molestina.*

Såväl presidenten som flera av ministrarna i den nya regeringen har tidigare och även under sina första dagar vid makten hävdat att TLC-förhandlingarna inte var en självklarhet, utan att en folkomröstning om TLC skulle genomföras.
Denna hållning har ersatts av en annan där TLC nu betraktas som en självklarhet. Den ekonomiske rådgivaren, Larry Memmott, vid amerikanska ambassaden har offentligt försäkrat handelsministerns avsikt att underteckna avtalet.

Den nionde avtalsrundan som ursprungligen skulle genomföras i Quito har flyttas till Guayaquil den 6 till 10 juni. Men ett av de viktigaste diskussionområdena, jordbruksfrågor, kommer inte att tas upp vid detta tillfälle utan först i Washington där det var tänkt att avtalet skulle avslutas och undertecknas.
Nu förefaller det som om undertecknandet kan bli möjligt först i september eller oktober. De andinska länderna har just avslutat egna interna diskussioner i Bogotá för att förbereda förhandlingarna i Guayaquil. Där bekräftades de skillnader i ekonomisk utveckling och produktionsstruktur som gör det nödvändigt att kräva specialavtal för de ingående länderna.
-frihandel, ekonomi-
_Karin Persson_