Beslut i CIDH – Sarayaku måste skyddas

*Resultatet från Interamerikanska rättighetsdomstolens möte den 11 maj i Asunción, Paraguay, offentliggjordes vid ett möte i Sarayaku under helgen.*

Domstolen beslöt att de åtgärder som hittills varit tillfälliga skall permanentas på obestämd tid. Statens representant erbjöd dessa skyddsåtgärder under högst 90 dagar.
I beslutet sägs att ecuadorianska staten skall skydda liv och integritet för Sarayakus befolkning, garantera fri rörlighet i hela området, på land och på vattenvägar samt utreda kränkningarna mot mänskliga rättigheter.

Representanterna från Sarayaku vittnade om att de tidigare provisoriska skyddsåtgärderna inte hade fullföljts, framförallt vad gäller brott mot säkerheten. Polismyndigheten lät en enda polis bevaka Sarayakus lokaler i Puyo.

Marlon Santi, Sarayakus ordförande, meddelade att de nu utarbetar ett förslag där det är kommunens egna medlemmar som garanterar ledningens säkerhet. Mötet föreslog också att dialogen med regeringen återupptas, med syfte att avsluta kontraktet med oljebolaget CGC.
-ursprungsfolk-
_Karin Persson_