Ungdomstribunal kräver återupptagande av arbete med lag om sexuella övergrepp

*Elever från 24 gymnasier i Quito avslutar i dag förberedelserna för den debatt som de skall leda i kongressen om två dagar. Debatten gäller utarbetandet av ett lagförslag om klassificering av sexuella brott mot barn och ungdomar.*

Arbetet med lagförslaget har haft stora svårigheter och fortfarande fattas viktiga delar. Arbetet har stått stilla sedan flera veckor. Under ett års tid har lagförslaget också diskuterats i olika delar av landet i olika sociala och politiska organ men det saknas intresse och engagemang bland annat från lärarhåll, hävdar Nathaly Yépez, som deltar i Tribunal Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

Kravet på prevention och rättsskydd vad gäller sexuella brott stöds av de 670 000 barn och ungdomar som för ett år sedan deltog i en Consulta Nacional por los Derechos de los Ninos y Adolescentes. Många vittnesmål om sexuella övergrepp, som utförts bland annat av lärare, har kommit till kännedom vid elevsammankomster under året.

Majoriteten av brotten har inte lett till straff eftersom lagen inte innehåller en tydlig beskrivning av dessa brott. För närvarande pågår en konferens om barns och ungdomars rättigheter i FN:s Rättighetsdomstol i Geneve, där Ecuador är representerat av Sara Oviedo, från Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Den 3 juni väntas ett uttalande från domstolen gällande barns och undomars situation i landet med förslag på åtgärder.
-barn, unga, straff, brott-
_Karin Persson_