Oljepengar ska betala social skuld

*Den nya regeringen lämnar i morgon ett lagförslag till kongressen om att avskaffa FEIREP, det olagliga och med konstitutionen oförenliga kontot för Eucadors oljemiljarder.*

Med dessa pengar har den förra regeringen betalat utlandsskulden till Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF. Förra året betalade Ecuador mer än man fick av dessa institutioner. Nu vill regeringen lägga oljepengarna i statskassan och använda dem dels för investeringar i skola och sjukvård, dels för investeringar i produktion, forskning och teknisk utveckling.

Ett angeläget utbildningsprojekt förverkligas under året om lagförslaget går igenom. Alla barn ska kunna börja i första klass nästa år och meningen är att alla tio skolåren skall bli tillgängliga för alla barn. Nu står 100000-tals barn utanför utbildning, dels på grund av höga avgifter på terminsavgift och material, dels på grund av undermåliga eller obefintliga skollokaler.
-politik, samhälle-
_Karin Persson_