Politiker avsatta efter vilt party

*Den så kallade ”skandalen i Lima” har lett till att fyra ecuadorianska kongressledamöter tvingats lämna sina uppdrag. De fyra deltog i förhandlingarna om ett andinskt frihandelsavtal med USA i Perus huvudstad i april.*

På grund av den politiska krisen i Ecuador kunde inga beslut fattas. Däremot ägnade sig förhandlingsgruppen åt att festa. De uppträdde våldsamt och skandalöst på det lyxhotell där de var inkvarterade. Ecuadors ambassadör tillkallades under morgontimmarna av säkerhetspersonal på hotellet.

En kommitté som kongressen har tillsatt har nu med stöd av landets etiska kod kommit fram till att de inblandade skall bestraffas med att förlora sin ställning som folkvalda. Det var inga svårigheter att få majoritet i parlamentet för beslutet, som ses som en del av processen med utrensningar av korrupta politiker, ett av folkupprorets viktigaste krav.
-politik, samhälle, korruption-
_Karin Persson_