Regeringen satsar på sin image

*För att minska kritiken om att Ecuadors nya regering är ”samma gamla” politiker, försöker den nu välja medarbetare som visar lojalitet med folkupproret i Quito i april, det som numera alltid benämns med ”forajidos”.*

Flera av de nytillsatta ministrarna försäkrar att de är ”forajidos”, att de deltog i upproret som ledde till president Gutierrez avsättning, medan andra som inte deltog säger att de i alla fall fullt instämmer i kraven som folkupproret ställde.

Kanske har regeringens strategi redan givit resultat. Det planerade torsdagsupproret ”Que se vayan todos” mot parlamentet samlade inte mer än tusen deltagare, som efter några timmar avlägsnade sig från platsen, där det inte fanns varken poliser eller kongressledamöter.
-politik, samhälle, protester, dmeonstrationer-
_Karin Persson_