Strid om höjda bussbiljetter

*De höjda världsmarknadspriserna på olja spiller över på bensinpriserna också i El Salvador. Förra året genomfördes en höjning av bussbiljetterna i San Salvador med tre centavos.*

Priset på bussbiljetter gick från 17 centavos till 20, vilket i svensk valuta blir ungefär 1 krona och 40 öre. Nu vill de privata bussbolagen som upphandlat rätten till de olika linjerna höja priset ytterligare. Det är ännu oklart med hur mycket. Ett förslag har varit med så mycket som 10 centavos. Människorna säger ett bestämt nej. Högerregeringen är rädd för kravaller.

Samtidigt som priserna generellt skjutit i höjden har lönerna stått stilla. Den lagstadgade minimilönen på 158 dollar i månaden har inte ökat sedan 2003. Dessutom är det långt ifrån alla som ens kommer upp i minimilönen. Dryga 20 procent beräknas i enlighet med FN:s fattigdomsdefinition leva i extrem fattigdom. Det vill säga de lever på mindre en 1 dollar om dagen.

*Svårt att ta sig till jobbet*

Ytterligare 20 procent lever i fattigdom, det vill säga för mindre en 2 dollar om dagen. Med busspriser på 20 centavos, tur och retur 40 centavos, är det många som har svårt att ens ta sig till sina arbetsplatser.

– Det är många dagar som jag inte har råd att ta mig hem till min bostad, säger Maria Magdalena Bertrán till latinamerika.nu.

Maria Magdalena Bertrán arbetar som kokerska på ett av Lutheranska kyrkans härbärgen i San Salvador och med ökade busspriser skulle hon få ännu svårare att ta sig hem.

Förra årets höjning skapade protester och smärre upplopp. Årets eventuella höjning befaras inte gå lugnare till, och för att hindra oroligheter diskuterar nu regeringen att subventionera höjningen. Bussbolagens representanter å sin sida påpekar att felet kanske inte är att de höjer biljettpriserna i enlighet med de ökade oljepriserna, utan att människors löner stått stilla så länge.
-ekonomi-
_Daniel Söderqvist_