EU bidrar med hjälp att evakuera befolkningen i Tungurahua

*Om sex månader kommer vulkanen Tungurahua att ha varit aktiv under sex år. Eftersom den tekniska expertisen inte kan garantera att det inte blir fortsatta utbrott genomfördes nyligen en evakueringsövning.*

Evakueringsövningen ägde rum förra veckan i byn El Guanto, en av de 35 byar som ligger i det allvarligaste riskområdet. Övningen ingick i utbildningsprojektet "Mitigande los riesgos de vivir cerca de un vulcan activo" som har pågått under 15 månader och bland annat finansierats av EU med 500 000 euro.

Avsikten med projektet har varit att utbilda befolkningen att själva kunna hantera en risk- eller katastrofsituation utan att vänta på hjälp från myndigheterna.
-miljö, naturkatastrof-
_Karin Persson_