Regeringsdialogen har effekt

*Regeringsrepresentanter och ledare från Sucumbíos och Orellana har sammanträtt under tre dagar i Quito. Tolv olika utvecklingsteman har diskuterats och överenskommelser har undertecknats. Den planerade strejken i morgon, den 21 juni, kommer inte att genomföras.*

Som exempel på överenskommelser nämns att 400 lärartjänster kommer att inrättas i varje region, material till underhåll och nykonstruktion av skolor komer att levereras, ett nytt sjukhus kommer att byggas i Orellana och planeringen av ett sjukhus i Sucumbíos har påbörjats. Läkar- och sjukskötersketjänster skall inrättas och ambulanser levereras.

På jordbruksområdet kommer det att tillföras resurser för att aktivera produktionen och kaffeodlarna skall få dryga fyra miljoner dollar under 2006. Vägbygget genom Amazonas skall fortsätta och tillföras nya resurser.
Den 11 juli reser tre representanter från de aktuella ministerierna till området för att se hur planerna fortskrider och för att avsluta de diskussioner som berör arbetstillfällen, oljeproduktion och miljö.
-protester, politik, samhälle-
_Karin Persson_