Ecuador ber WHO utreda besprutningar

*Regeringen vill nu föreslå Colombia att en oberoende utredare bedömer effekterna av glyfosatbesprutningarna i gränsområdena.*

President Uribe vill inte sluta med besprutningarna och redovisar en utredning som säger att det inte finns några negativa effekter. Ecuador redovisar inte bara en utan flera utredningar, även gjorda av colombianska experter, som visar att glyfosat verkligen är skadligt. Ecuadors kansler Antonio Parra Gil, som håller i kontakterna med Colombia i denna fråga, uttrycker förhoppningar om att det med god vilja och tack vare de mycket goda relationer som finns mellan länderna skall gå att finna en tredje väg för att utvärdera situationen. Kanslern framför förslaget om en frizon på 10 kilometer på var sida av gränsen, något som Colombia hittills motsatt sig.
-miljö, hälsa-
_Karin Persson_