OEA sade nej till Gutiérrez

*OEAs nytillsatte generalsekreterare José Miguel Insulza låter inte ex-president Gutiérrez framföra sina klagomål till organisationen. Skälen är flera.*

För det första kallar sig Gutiérrez konstitutionell president och som sådan kan han inte tas emot eftersom OEA (Organización de Estados Americanos) godkänt den nya regeringen i Ecuador. Dessutom kräver ex-presidenten att OEA tillämpar sin Carta Democratica Interamericana, vilket innebär att ingripa i landets interna angelägenheter utan att ha blivit ombedd att göra det. Insulza svarar att "om jag får någon sådan förfrågan eller får sådan information som kräver ett tillämpande av Carta Democratica, så kommer vi att göra det. Vi följer situationen i Ecuador och den förefaller ha normaliserats. Dessutom fungerar kongressen med representanter som fullföljer señor Gutiérrez partipolitiska inriktning."

Insulza träffade däremot idag den kommission som den ecuadorianska regeringen sänt till Washington. Kommisionens främsta uppgift är att få stopp på ex-presidentens kritiska utspel.
-politik, samhälle, OAS-
_Karin Persson_