Jordbruk i dagens TLC-förhandlingar i Washington

*Under tre dagar, den 15 till 17 juni, diskuterar USA och Ecuador handelshinder och möjligheter inom ramen för TLC. In i det sista har USA förhalat förhandlingarna om jordbruket där skillnaderna i villkor är ljusår från varandra.*

Produktiviteten inom det ecuadorianska jordbruket är låg liksom mekaniseringsgraden. Ecuador har inga bidrag till jordbrukare medan USA lämnar i medeltal 22 000 dollar om året till sina odlare. Inkomsterna är i medeltal 2 000 dollar för en ecuadoriansk bonde och 35 000 dollar för bonden i USA. Av produktionen i Ecuador går 35 procent i export till USA, men begränsat till ett fåtal produkter.

Fram till 1990-talet hade Ecuador en jordbrukspolitik som gynnade småbönderna, som lånemöjligheter till låg ränta, statligt kontrollerade utsäden, forskning och tekniskt bistånd.
Allt som återstår idag är ett visst tekniskt bistånd. Resten är försvunnet eller privatiserat efter påtryckningar från de internationella finansinstituten.

Ecuador tvingades sänka sina importtullar som idag är i genomsnitt elva procent, medan de i övriga länder håller sig kring 18 till 30 procent. Det pådrivande argumentet var att genom privatiseringen öka inkomsterna betydligt och minska fattigdomen i landet. Så blev det inte.

Skillnader i produktivitet per hektar länderna emellan är tydliga: skörden av ris per hektar ger i Ecuador 3,4 ton och i USA 9 ton, majs ger 2,34 ton i Ecuador och i USA 10-15 ton per hektar. Dessa produktionsresultat gör att USA är världens största exportör av sädesslag. I ett publicerat räkneexempel från Intermon Oxfam från år 2000 är subventionerna till majsodling i USA lika med en fjärdedel av bruttonationalprodukten i Ecuador.

Källa: El Comercio
-ekonomi-
_Karin Persson_