Åtta regeringstjänstemän frigivna

*Åtta regeringstjänstemän frigavs efter att ha kvarhållits en vecka i Tiwintza, Morona Santiago. De boende i Tiwintza genomförde denna protesthandling med avsikt att få fram resurser till vägnätet.*

De åtta är anställda i Ministerio de Obras Publicas, de har tillbringat veckan på ett hotell och kunde dagligen hålla kontakt med sina familjer.
De boende i Tiwintza har genom sin strejkkommitte genomfört denna protesthandling, som är den tredje i ordningen under detta år, med avsikt att få fram resurser till vägnätet. Den 150 kilometer långa vägen mellan Mendez och Morona har varit förstörd sedan 1978 och inte erhållit resurser för reparation.
De åtta anställda kom för att hämta kvarlämnade maskiner men tilläts inte lämna området. Frisläppandet blev möjligt först efter en överenskommelse mellan nationella och regionala representanter och efter att två tunga lasttruckar lämnats från ministeriet. Ytterligare maskiner är under leverans.
-politik, samhälle-
_Karin Persson_