Kongressen granskar nytt regeringsförslag

*Finansministerns och regeringens förslag till hur statens inkomster från oljeexporten skall användas granskas nu av kongressens 100 ledamöter. För att förslaget ska gå igenom krävs stöd från 51 av dem.*

Genom att skapa ett helt nytt och fristående konto för ”Social och reproduktiv reaktivering av vetenskapligt och tekniskt utvecklingsarbete och ekonomisk stabilitet” vill man få större insyn och klarhet i hur oljeinkomsterna används. På endast denna punkt kunde beslut tas medan resten är under bearbetning.
Fördelningen av resurserna i förslaget kritiseras och man vill lägga till nya användningsområden, som exempelvis fem procent av inkomsterna till förbättring och underhåll av vägnätet.

Man vill ha 20 procent av resurserna för stabilisering av ekonomin samtidigt som man är angelägen om att pengarna inte används för löpande utgifter. Man vill också minska det tekniska utvecklingsbidraget från tio till fem procent och istället lägga mer resurser på socialt och miljömässigt reparationsarbete.
-ekonomi, feirep-
_Karin Persson_