Oväntad hård kritik mot Chavez

*"Ett förfärligt projekt som sprider sig från Venezuela, över Colombia och till Ecuador där det undergräver stabiliteten i landet...fortsätter till Peru och kulminerar i Bolivia där det kan bli den utlösare som sätter hela regionen i brand." Så beskrev en hög regeringstjänsteman Chavez strävanden.*

Dessa kritiska uttalanden från Luis Herrería, en erfaren jurist som för många framstått som en revolutionär och vänsterman och som deltagit i rörelsen ”Pro Republica Bolivariana” med syftet att underlätta samarbetet mellan länderna i regionen, har skapat oro och förvirring.
Det var i en TV-intervju som Herrería i avsikt att kritisera Gutierrez beskrev Chavez bolivarianska strävanden som förfärliga och djävulska.

Herreria var så sent som den 24 november förra året en av aktivisterna och undertecknarna av ett dokument med kraven att militärbasen i Manta skulle återlämnas till Ecuador, att TLC-förhandlingarna skulle omvärderas och att det politiska målet skulle vara skapandet av Det Stora Hemlandet, inspirerat av såväl Simon Bolívar som Jose Martí.

I regeringen väntar man nu på reaktionerna från Venezuelas ambassad i Quito, för att kunna svara. Tills vidare har kanslern Parra sagt att Herrería uttryckt personliga uppfattningar som inte representerar regeringens bedömning. Presidenten ska ha sagt att "relationerna med Venezuela har varit broderliga, vi har mängder med olika förbindelser och jag är mycket bedrövad över denna situation."
Människorättsorganisationen APDH anser att Herrería bör avsättas till följd av sina ogrundade uttalanden.
-politik, samhälle-
_Karin Persson_