Ledaren för Quitos Handelskammare ifrågasatt

*Tidigare kritiserade han själv ex-presidenten Gutierrez. Nu är Blasco Peñaherrera, ledaren för Quitos Handelskammare, själv förmål för kraftig kritik från de egna.*

Innan presidentbytet var Blasco Peñaherrera aktiv i sin kritik mot ex-president Gutierrez, bland annat i helsidesannonser i dagspressen. Men nu får han ta emot kritik från en majoritet av ledamöter av Handelskammaren. Kritiken gäller att han inte är tillräckligt neutral i sin utövning och att han ägnar sig åt politisk verksamhet.

Peñaherra har utsetts av den sittande regeringen att delta i TLC-förhandlingarna och han har offentligt givit sitt stöd, liksom en stor grupp kända personer har gjort, till finansminister Raphael Correas strävan att lämna insyn i ekonomin och att hantera utlandsskulden på ett nytt sätt. Peñaherra avslöjar att flera av kritikerna var inblandade när Gutierrez erbjöd Barclays Bank att både hantera statens oljepengar och utlandsskulden.

Kritikerna hävdar att Peñaherra har ambitioner att delta i kommande politiska val, medan han själv försäkrar att ambitionerna är för intressegruppens räkning och inte partipolitiska.
-politik, samhälle-
_Karin Persson_