Regeringskommission avvisar OEAs dokument om besprutningarna

*OEA har nu lämnat det väntade dokumentet om glyfosatbesprutningar. Men de negativa effekterna av de kritiserade besprutningarna förnekas, till regeringens förtret.*

Regeringen hade väntat på detta dokument för att inleda diskussioner med Colombias kansler, Carolina Barco. I dokumentet förnekas negativa effekter av besprutningarna med glyfosat.
Ecuadors regering hade planerat ett möte redan den 20 maj, men detta ställdes in i sista stund på grund av ”svårigheter att komma överens om hur mötet skulle utformas”. Mötet kommer nu att äga rum inom ett par veckor i Quito för att i detalj förtydliga Ecuadors inställning till att besprutningarna skall upphöra.
-politik, samhälle-
_Karin Persson_