Viktiga TLC-teman hålls som gisslan

*Ecuador har inte lyckats få USA att acceptera särskilda villkor i frihandelsförhandlingarna trots landets låga ekonomiska utvecklinggrad. USA:s svar är att de ”makroekonomiska indikatorerna” inte tyder på att Ecuador är en fattig nation.*

Man har heller inte kommit vidare i förhandlingarna kring TLC (Tratado de Libre Comercio) om de fyra centrala områden som är av intresse för USA, som istället spar på dem till slutförhandlingarna. Det gäller tonfisk, blommor, jordbruk och intellektuell egendom som USA kan använda som påtryckningar i sin strävan att få tillgång till Ecuadors resurser.
När det gäller tonfisk vill USA begränsa ursprungsrätten vilket gör att enbart en liten del av den i Ecuador fångade tonfisken kan säljas med den tullfrihet som avtalet skall medföra. När det gäller textil, som USA hade velat få avklarat, har de politiska händelserna i Ecuador fördröjt förhandlingarna då förhandlingsdelegationen bytts ut och positionerna fortfarande är oklara.

USAs förhandlingsdelegation markerar sitt intresse av att få förhandlingarna avslutade detta år och avtalet att träda ikraft 2006, och gör det inte omöjligt att förhandlingar kan fortsätta i september. USA uttrycker också en form av hot när man meddelar att om Ecuador inte skriver under TLC kommer de att tvingas in i handelsregler som är mer obekväma, där exempelvis tonfisk, textil och vissa andra produkter inte ingår.

På det alternativa mötet Foro de los pueblos contra el TLC, på Guayaquils universitet, meddelade Luis Macas, ordförande i ursprungsfolksorganisationen Conaie, att organisationen framfört sitt krav till president Palacio om att han utlyser folkomröstning innan avtalet skrivs under. Idag, den 9 juni väntas en gatudemonstration med deltagare från organisationer i hela landet framföra sitt motstånd mot undertecknandet av TLC.
-ekonomi, frihandel-
_Karin Persson_