EU-projekt stöder kvinnors företagsamhet

*Kvinnor från fyra latinamerikanska och två europeiska länder sammanträffar denna vecka i Cuenca i regionen Azuay. De möts för att diskutera ett projekt med syftet att förbättra kvinnors livsvillkor.*

Förutom kvinnorna som möts kommer borgmästare från Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Peru, Danmark och Spanien.
Projektet hanterar 925 000 dollar som skall investeras i dels kvinnors förmåga att utveckla egen företagsamhet, dels i att stärka de lokala regeringarnas arbete att tillvarata mänskliga rättigheter. Därigenom skall de bli bättre på att tillvarata kvinnors intressen, behov och förmåga, något som förbättrar kvinnors livsvillkor.
De som deltar i projektet skall föra vidare sina kunskaper till andra kvinnor, med ökad företagsamhet som resultat men även självständighet, oberoende och självförtroende.
-jämställdhet-
_Karin Persson_