Ex-president Gutierrez lämnade Brasilien och asylen

*Igår anlände Gutierrez till Washington efter mellanlandning i Miami där han planerar att stanna ett tag. Det meddelas att ex-presidenten söker kontakt med OEA,Organización de los Estados Americanos, för att ge sin version av händelserna som ledde till hans flykt ur landet.*

Gutierrez skall ha inbjudits till USA av finansiärer i Miami och själv erbjudit sig att hålla föreläsningar vid amerikanska universitet. I Miami kommer han att sammanträffa med dels släktingar, dels tidigare politiska medarbetare för att med dem planera återkomsten till Ecuador.

Det finns ingen häktningsorder utfärdad för att gripa Gutierrez i Ecuador, däremot pågår fyra olika utredningar mot honom, två som påbörjades medan han hade presidentämbetet och två som påbörjats därefter. Den ena gäller fotografen Julio Garcias död under protesterna den 19 april och den andra gäller utnyttjande av pengar från det staliga oljebolaget Petroecuador för att starta den presidentvänliga radiostationen Radio Nacional.

Eftersom det i landet inte finns någon högre juridisk instans, la Corte Suprema de Justitia har ännu inte ombildats, kan utredningarna inte fullföljas. Gutierrez meddelar att om han inte kan komma till Ecuador planerar han att stanna i Colombia. Han kan också återvända till Brasilien på vanligt turistvisum efter att han avsagt sig asylrätten för att få möjlighet att arbeta politiskt igen.
-politik-
_Karin Persson_