Begäran i Haag-domstolen om åtal mot ex-president Gutierrez

*Fem domare, två jurister och en före detta ärkebiskop har lämnat in en klagan till Internationella Domstolen i Haag gällande ex-president Gutierrez ansvar för brott mot mänskligheten.*

I texten, som omfattar 18 sidor, återges händelser från den 25 november då Gutierrez gav signal till upplösningen av de tre högsta juridiska instanserna i landet och vidare berättas om hur protesterna mot regimen väcktes av att ex-presidenterna Abdala Bucaram, Gustavo Noboa och ex-vicepresidenten Alberto Dahik gavs möjlighet att återvända från exil i utlandet. I rapporten återges hur protesterna möttes med våld som orsakade fotografen Julio Garcias död den 19 april och vidare om polischefen Jorge Povedas avståndstagande och avsked och hur Gutierrez fick hjälp av militären att lämna presidentpalatset och senare landet.

Författarna till denna klagan stöder sig på paragraf sju i den internationella lagstiftningen gällande brott mot mänskligheten och hänvisar förutom till de ovan nämnda händelserna också till att mer än 150 personer har kvarstående skador av polisens och militärens angrepp under gatuprotesterna i april.
-polisvåld, politik-
_Karin Persson_