Sjögurkor i fara

*Om en vecka startar det tillåtna men begränsade fisket av sjögurkor vid Galapagosöarna.*

I veckan upptäckte personal ur Nationalparkens vaktstyrka en av många illegala fångster i norra delen av ön Santa Cruz. Där fanns en förläggning med en tillredningsstation.
Den beslagtagna fångsten uppgick till 5 934 sjögurkor av arten Stichopus Horrens, en art som absolut inte får fiskas inom reservatet. Tillslaget är ett bevis på att det illegala fisket inte har minskat och den andra arten Stichopus Fuscus inte längre kan erbjudas till försäljning på Galapagosöarna. Förutom sjögurkorna togs även åtta fiskare, av vilka fem saknade tillstånd till fiske, om hand.
-miljö-
_Karin Persson_