Många slags protester mot TLC i Guayaquil

*Den tionde rundan i frihandelsavtalsförhandlingarna har inletts. Under veckan pågår protester av alla de slag.*

Alternativförhandlingar, gatudemonstrationer, en utställning av inhemska fröer och utsäde är några av sätt för frihandelsskritikerna att uttrycka sitt missnöje på. Innan säkerhetsarrangemangen hade kommit igång riktigt lyckades fyra kvinnor från miljöorganisation Acción Ecológica att, utan några handlingar som skulle ge dem tillträde, komma ända fram till trappan till den våning där förhandlingarna skulle äga rum.
De kunde lämna ett brev till tre av delegaterna i USA:s förhandlingsdelegation. I brevet begärde de att förhandlingarna skulle stoppas och de beskrev hur USA förde förhandlingarna med påtryckningar och hot.
När säkerhetsvakterna förde bort de fyra kvinnorna kunde de med höga röster ändå ropa: "no queremos y no nos da gana, ser una colonia norteamericana", vilket betyder "vi vill inte och det gynnar oss inte att vara en nordamerikansk koloni".
-politik-
_Karin Persson_