Spänd politisk situation i Amazonas

*Relationerna mellan den nya regeringen och sociala grupperingar och organisationer i provinserna Orellana, Sucumbíos och Pastaza är sedan en tid ansträngda.*

De folkliga församlingarna i Lago Agrio, Sucumbios, som arbetat den sista månaden med att ta fram förslag till regeringen om åtgärder överaskades av återbud från de 8 ministrar som lovat komma till ett i god tid planerat möte. Händelsen spädde på erfarenheten av att dessa områden som kraftfullt bidrar till landets ekonomi i verkligheten är lågt prioriterade och har varit övergivna under mer än 30 år.

Med ex-president Gutierrez initiativ för att återkomma till politiken stiger spänningen okontrollerat. Flera av de åtgärder som de folkliga församlingarna kräver ingick i de löften som Gutierrez lämnade, visserligen utan att något nämnvärt hände, men ex-presidenten arbetade intensivt på att splittra ursprungsfolkens organisationer genom att erbjuda olika fördelar. De lokala tjänstemän som tillträtt efter regeringsskiftet har i Orellana kommit från de sociala rörelsernas parti Patchakutik, men Gutierrez-anhängarna har accepterat detta under motstånd och inväntar tillfälle att påvisa att deras kandidat hade större stöd.

I de två provinserna Orellana och Sucumbios har man nu beslutat att den 21 juni genomföra ett totalstopp för all verksamhet i området, ett stopp som kommer att påverka oljeproduktionen, något som i allra högsta grad oroar oljebolagen. Särskilt i det stora oljefältet Shushufindi är kampberedskapen stark.
Området befinner sig fortfarande i en av regeringen deklarerad ”nödsituation”, en åtgärd som följde på en rad hotfulla uttalanden från sympatisörer till den avgående presidenten, hot som just innefattade ockupation av oljekällor. Aktiviteten från dessa sympatisörer som främst finns i Tena, Gutierrez hemstad, har tilltagit och de försöker nu utnyttja det missnöje som växer hos befolkningen i de norra Amazonasområdena för att även organisera ett totalt stopp i provinsen Napo.
-politik-
_Karin Persson_