Brasilien agerar ekonomiskt kraftfullt i Ecuador

*Med några stora företag, Petrobras i oljebranschen, Odebrecht i konstruktioner och Bndes för att finansiera infrastrukturprojekt, investerar Brasilien i Ecuador.*

Investeringarna ingår i Brasiliens strävan att skapa ett integrerat Sydamerika med moderniserad lokal infrastruktur. Den senaste insatsen i Ecuador avslöjades den 3 juni då Bndes uppgav att man erbjudit ett lån på 61,6 miljoner dollar till flygfirman Tame för att kunna köpa tre flygplan av den brasilianska firman Embraer.
Ekonomiminister Rafael Correa tillkännagav att samma Bndes skulle finansiera byggandet av ett vattenkraftverk i Toachi-Pilatón, i Pichincha, till en kostnad av 180 miljoner dollar. Correa deltog i Arab-sydamerikanska mötet i Brasilia förra månaden och kunde då knyta en del viktiga kontakter med företrädare för värdlandet.
Redan vid president Lulas besök i Ecuador i agusti 2004 utformades och undertecknades överenskommelser om bilaterala investeringar. Bland annat togs då möjligheten om finansiering av ett vägbygge mellan Quito och Guayaquil upp och av den omtalade flygplatsen i Tena.
För närvarande finansierar och bygger Brasilien genom Odelbrecht och Bndes ett vattenkraftverk i närheten av Baños, en investering på mer än 300 miljoner dollar.
Petrobras i sin tur erhöll miljölicens, och rätten att utvinna olja i block 31, Yasuni som är nationalpark, och i block 18. Produktionen där ska ge 18 000 fat olja om dagen.

_Karin Persson_