Tillståndet för oljeutvinning i nationalpark kommer att ses över

*Det brasilianska oljebolaget Petrobras har anklagats både för att ge en minister en lyxbil och för miljöförstöring. Nu ska deras kontrakt granskas.*

Miljöminister Ana Albán har bett revisionsverket att se över det tillstånd som utfärdats för Petrobras att ta upp olja i nationalparken Yasuní. Dessutom skall man granska de resurser som det brasilianska bolaget använt för uppföljning och översyn av sociala och miljömässiga konskevenser av utvinningen.
Tidigare tjänstemän inom miljöministeriet kommer att granskas angående hur resurserna har kommit dem till del. Miljöminister Ana Alban har själv anklagats för att av bolaget ha tagit emot och för egen del använda en lyxjeep av märket Toyota. Kravet på översyn av kontraktet ökar och kommer från olika håll. Biologen Fernando Ponce kräver att innan någon mer utvinning kan tillåtas så måste en diskussion på nationell nivå ta upp alla slags problem som utvinningen skapar. Han vill också att all dokumentation som hör till detta ärende skall göras tillgänglig och läggas ut på nätet.

_Karin Persson_