Regeringen vill komma till tals med folket

*Nu har regeringen presenterat något som kan beskrivas som ”ett system för rådgivande samtal med det civila samhället” och som skall kulminera i en folkomröstning den 11 december rörande teman som folket anser vara prioriterade.*

Den nya regeringen vill inte förlora kontakten med den ”sociala reflexion” och politiska medvetenhet som ledde till regeringsskiftet i april och är därför intresserade av att samla in de förslag som kan leda till politisk förnyelse i landet. I hela landet pågår demokratiska möten, "asambleas populares", och bildas diskussiongrupper, "mesas de dialogo", för att utveckla olika betydelsefulla teman.

– Regeringen behöver vara lyhörd för att i folkomröstningen ta fram de mest angelägna ämnena och inte bara följa sin egen intuition, säger Alexandra Perez som dels leder Conam, Consejo Nacional de Modernizacion, och är ansvarig för samordningen av diskussionerna tillsammans med vicepresidenten Alejandro Serrano.

– Och folk måste vara vaksamma på att kongressen arbetar med frågor som är deras och inte presidentens.
Det finns en tidtabell som skall följas fram till den 11 december. Insamlingen av förslag från demokratiska möten ute i landet pågår till den 15 juli. Alla grupperingar kan komma in med förslag men sådana som har nationell karaktär kommer att prioriteras. Därefter vidtar nästa steg: analys och värdering av de inkomna förslagen.
Detta skall avslutas den 15 oktober. Arbetet kommer att övervakas av medierna, av internationella organisationer och sociala rörelser för största möjliga insyn i processen. Vicepresidenten försäkrar att inte bara organisatoriskt utan även ekonomiskt stöd kommer utifrån men anger inte varifrån. Slutligen, den 15 november, vill regeringen lämna frågorna i folkomröstningen till kongressen som med en månads varsel måste behandla dem som prioriterade.
-demokrati, dialog, politik-
_Karin Persson_