Den fattiga människans CNN

*I måndags startade kanalen Telesur sina sändningar över hela regionen. Den ska vara en motvikt till de kommersiella tevebolagen genom att sätta det latinamerikanska folket i centrum.*

Hugo Chávez förefaller vara inne i ett kreativt rus när det kommer till latinamerikanska integrationsprojekt. Först var det Petroamérica som skulle länka samman regionens energimarknader, sedan kom alternativet till frihandelsavtal (ALBA: Alternativa Bolivariana de América Latina y el Caribe). Nu har dessa projekt fått sin motsvarighet på etermedieområdet. Den 25 juli startade Telesur sina sändningar via satellit över hela regionen.

Kanalen har kallats allt ifrån den fattiga människans CNN till Latinamerikas Al Jazeera. Telesurs VD, den uruguayanske journalisten Aram Aharonian, förklarar att kanalen är ett viktigt verktyg för att bygga upp en starkare latinamerikansk identitet som utgår från folket.


– Om integration är målet, så är Telesur medlet, menar Aram Aharonian.

Enligt Aram Aharonian så har de stora medieföretagen kommersialiserat budskapet i en sådan utsträckning att det på längre sikt hotar människors möjlighet att inhämta information.


– Information är en rättighet som är livsviktig för människorna runt om i Latinamerika. I dagsläget styrs informationsspridningen via tv-kanalerna i alltför hög grad av kommersiella intressen. Innehållet blir lidande.

Projektet initierades av Venezuelas president Hugo Chávez, och Caracas utgör också platsen för kanalens huvudkontor. Telesurs styrelse består i dagsläget av representanter från Venezuela, Argentina, Brasilien och Kuba. Styrelsen försäkrar dock att kanalen är politiskt oberoende, och att opartiskhet ska prägla alla kanalens sändningar.
Utöver nyhetssändningar från hela regionen utlovar Telesur bland annat politiska analyser, debattprogram, kultur- och nöjesprogram och porträtt på tongivande personer i Latinamerikas historia.


– Informationen ska spänna från kunskapsrikedomen som ursprungsfolkens kulturer erbjuder till regionens innovatörer på teknikområdet, berättar Aharonian.

Telesur har för närvarande korrespondenter i Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Venezuela, Uruguay, Kuba, Mexiko och USA, samt kontrakterade medarbetare i övriga länder.

_Peter Sörbom_