Ekonomiminister Correa avgår

*Igår förmiddag lämnade Rafael Correa ett långt brev till president Palacio där han motiverade sitt beslut. I huvudsak skriver han om presidentens ogillande av avtal som upprättats med Venezuela. Correa skriver och uttalar sig senare i medierna att presidentens reaktion är ett resultat av påtryckningar från en tredje part som inte accepterar ett närmande mellan Ecuador och regeringen i Venezuela.*

Det är också klart att hinder har uppstått som försvårar genomförandet av ett ingånget avtal om raffinering i Venezuela av olja från Ecuador och förmedling av gas från Venezuela. Även om Correas avgång inte kom som en överraskning var innehållet i brevet desto mer uppseendeväckande.

Brevet saknar motstycke i regeringens arbete hittills men presidenten har låtit meddela att han inte är motståndare varken till överenskommelserna med Venezuela eller den politiska inriktning som Correas ekonomiska arbete har haft. Correa har sedan tillträdet i april öppet varit kritisk mot den nyliberala ekonomin och landets beroende av USA.

Men det har funnits situationer där presidenten kritiserat Correa. Senast i samband med att högste chefen för det statliga oljebolaget Petrocuador avgick, då Correa lämnade mötet och sen inte gick att nå. Det innebar att styrelsen då inte kunde samlas och välja en ny ledning. Den avgående chefen, Carlos Pareja har drivit en liknande linje som Correa.

I presidentpalatset, El Carondelet, förnekade man att Correas avgång skulle ha med konflikten med det nordamerikanska oljebolaget Oxy att göra. Det förnekas att påtryckningar på regeringen från parter som stöder Oxys krav skall ligga bakom Correas reaktion och beslut.

Ekonomiministern drev en linje där avtalet med Oxy skulle sägas upp eftersom bolaget gått utöver sina rättigheter och sålt delar av sitt avtal till ytterligare ett bolag, vilket inte är tillåtet. Correa fick inte stöd i regeringen för sin linje att bryta relationerna med Oxy med hänvisning till brott mot Ley de Hydrocarburos.

Nu spekuleras det naturligtvis om att regeringens ekonomiska politik kommer att förändras men president Palacio försäkrar att den politiska och ekonomiska förändringen efter Lucio Gutierrez avgång var ett beslut som han själv är ansvarig för och som inte har med Rafael Correa att göra.

Under kvällen samlades hundratals "forajidos" igen på Quitos gator, liksom i Ambato och Riobamba och de återtog samma rop som i april, "todos fuera", att alla måste avgå. I protesterna mot regeringen och till stöd för Rafael Correa deltog regeringstjänstemän och anställda på ekonomiministeriet.

_Karin Persson_