Nyutnämnd ekonomiminister avsattes

*Efter Rafael Correas oväntade avgång förra veckan tillsattes viceminister Magdalena Barreiro som hans efterträdare. Strax efteråt var hon avsatt.*

Magdalena Barreiro anses som en mycket kvalificerad person.
I samband med utnämningen intervjuades hon av en TV-station och deklarerade då att hon ville arbeta med stöd från den avgående minstern. Detta skall ha misshagat president Palacio så mycket att utnämningen genast drogs tillbaka.

Skälet till utnämningen av Magdalena Barreiro skulle bland annat ha varit att presidenten ville framhålla att Correas avgång inte skulle förändra regeringens ekonomiskt politiska inriktning, ett svar på kritiken att högerkrafterna nu tar över i regeringen.

Installationen, som planerats till idag måndag, blev inte av och nu söker presidenten efter nya kandidater till posten som ekonomi-och finansminister.

_Karin Persson_