Sarayaku har rätt till skydd

*Interamerikanska Rättighetsdomstolen, CIDH, med kontor i San José i Costa Rica, utfärdade igår ”provisoriska åtgärder” till skydd för integriteten hos gruppen av ursprungsfolk i Sarayaku i ecuadorianska Amazonia.*

Enligt gruppens eget uttalande begär de skydd för sin fysiska integritet och för att fritt kunna röra sig i det område där de har sina historiska rötter. När beskedet kom bad Sarayaku också regeringen i Quito att respektera resolutionen.

_Karin Persson_