Splittrad kamp mot Petrobras i Yasuní

*En oganisation av ursprungsfolk av nationaliteten huaorani, Onhae, har samlats inför nya förhandlingar med brasilianska oljebolaget Petrobras men organisationens kvinnor motsätter sig ett avtal.*

Utvinningen av olja sker på huaoranis territorium som uppgår till 1 700 000 hektar och nationalparken Yasuni ligger inom detta område i regionerna Napo och Pastaza.

För en dryg månad sedan beslöt Onhae att avbryta kontraktet med Petrobras och inte tillåta oljeutvinning i nationalparken Yasuni. Men det visade sig för en vecka sedan att kontraktet fortfarande gällde och förhandlades av grupper av huaoranis, medan miljövänner och en stark grupp kvinnor huaorani protesterar mot avtalet eftersom det ”kränker de nationella regler som gäller för skyddsvärda områden”.

Det avtal som Petrobras förhandlar om omfattar 300 000 dollar om året under fem år. Pengar som ska investeras i utbildning, hälsovård, organisationsutveckling. Brasiliens president Lula da Silva ingriper nu i processen och skriver den 26 juli ett brev till Ecuadors president där han uttrycker oro för att regeringen fattat beslut om att bryta Petrobras avtal i ”bloque 31”.

Utrikesministeriet har bett Miljöministern om en redogörelse för Petrobras aktiviteter i området och bakgrunden till beslutet om att bryta avtalet. Under tiden pågår arbetena som vanligt, enligt oljebolaget, bland annat med ett omfattande vägbygge in i parken.

Parken har naturliga gränser mot floderna Napo och Curaray. Den rymmer 621 fågelarter, 173 däggdjurs-, 11 amfibie-, 107 orm- och 385 arter av fisk. En del av parken gränsar mot ett område Zona Intangible där ursprungsfolken Tagaeri och Taromenane lever utan större kontakt med omvärlden.

Förhållandena för huaorani är svåra, mindre än hälften av gruppen har någon ekonomisk inkomst. Av den anledningen har förhandlingarna med Petrobras kommit att handla om ersättning till projekt av olika slag, för hälsovård, utbildning och basservice som vatten, avlopp, telefon, elektricitet.

Miljöminister Ana Albán söger att hon inte känner till förhandlingarna mellan huaoranis och Petrobras men att beslutet att inte tillåta inträde i parken gäller tills de tekniska undersäkningarna avslutats och påverkas inte av diplomatiska påtryckningar. Brasiliens ambassadör har redan två gånger uppvaktat miljöministern med vädjan till fördel för det brasilianska oljebolaget.

Huaoranis kvinnor säger att de vill bevara området från miljöförstörelse för att säkra en framtid för sina barn, vill skydda sina odlingar av bland annat yucca, bananer som är det enda familjerna lever av. De menar att bolagen stannar en tid men lämnar sedan allt förgiftat av läckande olja och att vattnet blir förgiftat.


- Det är inte bara vi som ska skydda Yasuni, säger kvinnorna, utan hela Ecuador. I framtiden är det inte bara våra barn som här ska kunna se apor, fåglar och andra vilda djur utan även städernas barn ska ha den möjligheten.

_Karin Persson_