Oroligt Colombia sprider skräck över gränsen

*Rädslan ökar i de länder som gränsar till Colombia. En av de byar i Ecuador som särskilt känner av den ökade aktiviteten från både paramilitärer och gerilla är El Chical vid Rio San Juan i nordvästra delen av Carchi. Här skaffar sig de stridante proviant och utrustning, och ELN-gerillan kallade affärsinnehavare och köttproducebter till möte för ett par månader sedan.*

Den ecuadorianska militär som finns stationerad i området känner dock inte till något sådant möte men däremot att gerillan vilar upp sig och provianterar i El Chical och Maldonado.


- Även om vi vet att de är gerillamän kan vi inte anhålla dem, de är civilt klädda, utan vapen och uppför sig väl, säger en militär som inte vill säga sitt namn, till tidningen El Comercio.

Han liksom de bofasta har antagit en neutral hållning, för sin egen säkerhet, och lämnar så lite information som möjligt.

I juni besöktes såväl Carchi, Esmeraldas och Sucumbíos av en grupp representanter från fem internationella MR-organisationer.

De kunde då konstatera att även luftrummet kränkts vid flera tillfällen av Colombiansk militär, bland annat den 25 juni då åtta beväpnade helikopter och tre plan från Colombias flygvapen passerade gränsen in på ecuadorianskt territorium och fällde bomber mot gerillamål.

I en begäran till Ecuadors regeringen ställer utredarna frågan ”om det existerar en överenskommelse mellan länderna om att tillåta såväl överflygningar med besprutningsplan som stridsflyg, om inte är det hög tid att utfärda en diplomatisk skrivelse till påminnelse om att Colombia måste respektera okränkbarheten i Ecuadors luftrum och territorium”.

Den 30 juni ägde ett möte rum mellan höga militärer från såväl Ecuador som Colombia och det förnekades då att någon sådan överenskommelse skulle finnas.

Rädslan finns dock kvar i området, och hålls vid liv inte bara av de militära operationerna utan också av att Colombia inte tar hänsyn till Ecuadors vädjan om att begränsa besprutningarna av kokaodlingar i gränsområdet. Colombia har till och med intensifierat besprutningarna den sista tiden och konsekvenserna för jordbrukare i de tre gränsregionerna har förvärrats.

Konsekvenser av besprutningarna är att jorden blir utarmad, blommorna ramlar av plantorna, produktionen av frukt och potatis hämmas och nya typer av ohyra dyker upp. Tidigare okända sjukdomar drabbar människorna i området och flera dödsfall sätts i samband med besprutningar, samt luftrörssjukdomar och hudsjukdomar.

En ökning av missfall och för tidiga födslar har rapporterats liksom missbildningar. Rapportförfattarna rekommenderar att Ecuadors regering kräver att Colombia lämnar ett gränsområde på tio kilometer fritt från besprutningar. Något som alltså tillsvidare ignoreras.

_Karin Persson_