Omfattande protester i oljedistrikten

*Blockeringar av tillfartsvägar till oljefälten genomförs nu i provinserna Orellana och Sucumbíos, en åtgärd som planerats av Asamblea Biprovincial i protest mot regeringens bristande förhandlingsvilja om utvecklingsprojekt i regionerna. Regeringen å sin sida säger att den är förhindrad att förhandla under rådande stridsåtgärder och insisterar på att åtgärderna måste avbrytas.*

Demonstranterna håller flygplatser, vägar, broar och vattenvägar, som har betydelse för tillträde till oljekällorna. Polis och militär är placerade i området och flera personer rapporteras skadade av tårgas och av skjutvapen.

Demonstranterna lyckas ändå med sina åtgärder kontrollera många oljekällor, flera bolag berörs, bland dem amerikanska Oxy, kinesiska CNPC, kanadensiska EnCana, City Oriente, Petroproduccion, Petroecuador.

Genom att ockupera flygplatserna i Nueva Loja och Francisco de Orellana förhindrar man att personal från oljebolagen ger sig av och att fler militärer tar sig in i områdena. Städerna är mer eller mindre övergivna, affärer, hotell, banker, restauranger stängda, bensinstationer är ockuperade, bristen på bränsle gör att trafiken minskar och det finns heller inga vägförbindelser med Quito.

Presidentens pressekreterare, Andres Seminario, meddelar att regeringen inte tänker deklarera katastrof-tillstånd i Orellana och Sucumbíos eftersom blockeringarna har politisk bakgrund, han ger prefekterna i området ansvaret för situationen eftersom de inte ville delta i förhandlingar som kunde undvika stridsåtgärderna.

Energiministern, Iván Rodríguez, meddelar att han i torsdags inbjudit till förhandlingar men att prefekterna inte kom, däremot representanter för sociala organisationer och för oljebolagen. Dessa kom överens och undertecknade ett dokument i vilket regeringen och oljebolagen förbinder sig att skapa en fond som skall användas för att asfaltera 200 kilometer lokalt vägnät, till en kostnad av 60 miljoner dollar.

Oljebolagen lovar även i överenskommelsen att använda sig av lokala resurser, både arbetskraft, transporter och mat. De ska också skapa en donationsfond av skattemedel.

Dessa löften har inte förmått stoppa den sedan länge planerade manifestationen. De lokala politiska ledarna anser fortfarande att regeringen inte tar befolkningens behov och rättigheter på allvar men istället prioriterar oljebolagen.

_Karin Persson_