Allt fler unga använder droger

*Droganvändningen i Ecuador, strategiskt placerat mellan Colombia och Bolivia, har fördubblats de senaste åtta åren. Effekterna är stora bland unga mellan 12 och 18 år.*

Det visar en studie som genomförts med över 13 000 ungdomar från privata och kommunala skolor, skriver El Comercio.

Sammanlagt 12,8 procent har någon gång testat någon olaglig drog, jämfört med 6 procent 1998. Användandet av marijuana fördubblades under perioden.

Jämför man åren 1998 och 2005 så är förstagångsanvändarna av olagliga droger ett år yngre i snitt, 14 år i stället för 15 år. Vad gäller marijuana är förstagångsanvändarna bara 12 år gamla.
Även användandet av droger som man inhalerar, såsom kontaktlim, har skjunkit ner i åldrarna.

Nästan 15 procent av de tillfrågade uppgav att marijuana var lätt att få tag på. För kokain var den siffran 7,3 procent, för ”pasta base” (en restprodukt från kokainframställning som är mycket beroendeframkallande) 5,1 procent, Extacy 6,6 procent och heroin 4,2 procent.

Mer info på Consep

_Tove Silveira Wennergren_