Dialogen mellan regeringen och Sarayaku har återupptagits.

*Fredagen den 2 september anlände en betydande regeringsdelegation till Sarayaku. Motivet till besöket var det domslut som kommit i Interamerikanska Domstolen som fastställer folkgruppens rätt till skydd och statens skyldighet att värna om deras liv och integritet.*

I delegationen ingick representanter från utrikes-, försvars-, och energidepartementet, samt representanter för Justitieombudsmannaämbetet. Från regeringsministeriet framhölls att polisen har ansvaret för detta uppdrag och att ledarna både i Sarayaku och Puyo åtnjuter detta skydd. Kommissionen kräver att de bosatta i området ges rätt till fri cirkulation på floden Bobonaza vilken är deras enda förbindelseled med provinshuvudstaden Puyo, eftersom området helt saknar vägar. Med flyg från flygplatsen i Shell tar det 30 minuter till Sarayaku.

Kommissionen meddelade också att bosättningarna Jatun Molino och Canelos undertecknat en överenskommelse om att garantera fri rörlighet för Sarayakus befolkning. Viceministern från Regeringsministeriet, Carlos Cornejo, bad att även Sarayaku skulle underteckna överenskommelsen.

Bosättningarna befinner sig i konflikt med anledning av att Jatun Molino och Canelas tecknat överenskommelser med oljebolag, medan Sarayaku inte har accepterat någon oljeutvinning i sitt territorium på 135 000 hektar tropisk regnskog. Staten har tillhandahållit ett område, Bloque 23, för oljebolaget CGC, Compañía General de Combustibles. Detta område ligger inom Sarayakus territorium.

Vid kommissionens besök togs även problemet med sprängmedel upp. CGC har grävt ner sprängmedel i Sarayakus bosättningsområde vilket väckt mycket diskussion och spekulation. Nu uppges att bolaget CGC avsett att använda dessa för seismiska undersökningar och tills vidare grävt ner dem utan att underrätta Sarayaku. Hanteringen av dessa sprängmedel har varit av central betydelse i processen i den Interamerikanska Domstolen eftersom de innebär en stor risk och fara för befolkningens liv. Problemet är alltså inte bara tekniskt utan också människorättsligt, vilket representanterna för Sarayaku framhöll, samtidigt som de betonade statens ansvar inför de internationella organisationernas beslut.
Källa: El Comercio

_Karin Persson_

-Nyckelord: jord, territorium-