Lönsam människohandel

*Handeln med ekonomiska flyktingar omsätter 60 miljoner dollar om året och är efter narkotikahandeln Ecuadors mest lönande illegala verksamhet.*

Handeln med flyktingar har fått ökad uppmärksamhet efter förlisningen av en fiskebåt utanför Colombias kust i augusti då 104 personer omkom. Fartyget var på väg till USA med emigranter från Ecuador. Olyckan har uppdagat en omfattande illegal verksamhet i Ecuador som inkluderar hotellägare, chaufförer, poliser och advokater.

Ett antal hamnar längs Ecuadors kust används för trafiken som i första hand går till Guatemala och därefter landvägen genom Mexico till USA. Den senaste veckan har Mexico utlyst strängare visumkrav för medborgare från Ecuador som efter olyckan betraktas som en allvarlig säkerhetsrisk.

Inkomsterna från ett enda fartyg med 100 passagerare beräknas till en miljon dollar för den ansvarige, "el coyote". Det finns få möjligheter i Ecuador att döma någon för människohandel, men nu ser landet över möjligheten att använda internationella överenskommelser som Ecuador anslutit sig till.

Med tanke på verksamhetens stora omfattning är den juridiska situationen anmärkningsvärd. Konsekvensen är att brotten inte får någon påföljd och de inblandade kan fortsätta ostraffade med människohandeln. Problemet är också att verksamheten bedrivs i nätverk, både familjevis och yrkesvis, med många inblandade. Nyligen uppdagades en grupp passkontrollanter vid flygplatsen i Quito som släppte igenom människor med förfalskade handlingar. Kontrollanterna avskedades och ersattes enligt media med kvinnliga anställda i syfte att komma till rätta med problemet.

Polisen har beräknat att 3 miljoner ecuatorianer lämnat landet de senaste 30 åren. Av dessa har åtminstone en miljon kommit från provinserna Azuay och Cañar där i stort sett alla familjer har någon emigrerad medlem. I dessa områden är det mycket vanligt att familjerna belånar de enkla hus eller små jordlotter de äger för att kunna få fram pengar till resan. När de inte kan betala tillbaka ökar den redan påtagliga fattigdomen för tusentals familjer för vilka den förlorade jordbiten varit den enda källan till inkomst.

_Karin Persson_

-Nyckelord: Mänskliga rättigheter-