Conaie vill avsluta sin ”smekmånad” med regeringen

*Den nationella ursprungsfolksorganisationen Conaie har haft kongress i Quito för att formulera sitt förhållande till regeringen och presidenten Alfredo Palacio. Från att tidigare varit beredda till samarbete vill organisationen nu istället stiga in i opposition.*

Samarbetet med regeringen verkade till en början lovande, särskilt efter att Lourdes Tiban i Conaies ledning fick ansvaret för den strategiska utvecklingsfonden Codenpe.

Men regeringen har inte uppfyllt sina löften på flera områden, exempelvis folkomröstning om frihandelsavtalet TLC och att utlysa en konstituerande församling för att arbeta om landets grundlag, och Conaie vill därför ompröva sitt ställningstagande.

Organisationens politiska gren, Pachakutik är också utsatt för grundläggande granskning, särskilt dess blocksamarbete med mitten och högerpartier i kongressen. Detta kommer att utvecklas ytterligare när Pachakutik har sin kongress i slutet av denna månad. Conaie avslutar sin kongress efter två dagar.

_Karin Persson_