Arbetet med folkomröstningen intensifieras

*Under strejken i oljeprovinserna Orellana och Sucumbios kom regeringen efter i sitt arbete med att förbereda frågorna i den planerade folkomröstningen. Nu har processen som ska leda fram till en nationell politisk färdplan tagit ny fart.*

Folkomröstningen, som är rådgivande, har till syfte att låta folket få inflytande i hur landets ekonomiska, sociala och politiska program ska utformas. En nationell förfrågan var den nuvarande regeringens främsta löfte när den tillträdde, som svar på kraven under protesterna i april då förre presidenten Gutierrez tvingades avgå.

Ansvariga för processen som föregår folkomröstningen är vicepresident Alejandro Serrano Aguilar och Alexandra Perez, chef för Conam, statens utvecklingsinstitut. De har tillsatt en expertgrupp bestående av tre internationella och åtta nationella tekniker som arbetar med att analysera de förslag som lämnats in av olika folkliga församlingarna i hela landet. Församlingarna har arbetat med att ta fram reformförslag sedan regeringsskiftet.
Nästan 50.000 förslag har kommit in och av dessa gäller i stort sett hälften olika politiska reformer.

När expertgruppen vaskat fram de centrala tendenserna och formulerat frågor utifrån dessa kommer materialet presenteras för presidenten i form av ett slutligt dokument. Folkomröstningen är planerad att genomföras i december detta år.

_Karin Persson_