Diplomatiska komplikationer mellan Colombia och Ecuador

*Ecuador bekräftade i veckan sin tidigare ståndpunkt vad gäller FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Colombias president upprörs av att Ecuador inte klassar FARC som en terroristorganisation.*

Det väckte viss uppståndelse när den nytillträdde försvarsministern Oswaldo Jarrín för en vecka sedan hävdade att Ecuador inte betraktade FARC som terrorister. Uttalandet tolkas som ett uttryck för att Ecuador vill hålla sig utanför den USA-initierade Plan Colombia för säkerhet och narkotikabevakning i området. Det är en linje som formulerades redan för två år sedan när Nina Pacari var kansler och som regeringen nu bekräftar.
Uttalandet väckte Colombias president Alvaro Uribes irritation och kvalificerades som ”närsynt” eftersom den officiella colombianska uppfattningen om FARC är att de är terrorister.

Ecuador har intagit en mer nationalistisk hållning också i andra frågor. Vid flera möten sedan regeringsskiftet i april, senast den 31 augusti, har regeringen begärt att Colombia slutar med besprutningarna av gränsområdena, samt bevakar gränsen så att militariserade grupper inte använder Ecuador som uppladdningsområde. Hittills har en sådan överenskommelse inte kunnat upprättas och fortsatta förhandlingar mellan de två länderna planeras den närmaste tiden.

Samtidigt som ställningarna på regeringsnivå förefaller låsta sker en diplomatisk uppmjukning på ambassadörsnivå, där de två nytillträdda, Ramiro Silva del Pozo från Ecuador och Carlos José Holguín från Colombia, arbetar för bilaterala relationer som förutsättning för ökad säkerhet i gränsområdena. Båda uttrycker förståelse för det andra landets hållning men hävdar att skillnaderna kan förtydligas utan att det behöver innebära kyliga diplomatiska positioner.

_Karin Persson_