Nya tag i TLC-förhandlingarna

*Inför slutfasen i förhandlingarna om frihandelsavtalet TLC mellan USA och de andinska länderna har regeringen bytt ut några nyckelpersoner i förhandlingsdelegationen. President Palacio har fortfarande inte uppfyllt sitt löfte om att låta en folkomröstning avgöra landets ställningstagande till TLC.*

Efter president Gutierrez fall överraskade det många att förhandlingsledaren Christian Espinosa fick fortsatt förtroende att fullfölja förhandlingarna. I veckan byttes dock Espinosa ut mot Manuel Chiriboga på initiativ av Utrikeshandelsminister Oswaldo Molestina. Chiriboga utnämndes också till viceminister för Utrikeshandelsdepartementet. Regeringen vill nu visa USA att förhandlingarna om jordbruket ska ske på lika villkor genom att ta in nya personer i delegationen, personer som på olika sätt representerar näringen. De tunga områden som har stor betydelse för Ecuador och som ännu inte förhandlats är jordbruk, intellektuell äganderätt och tonfisk.

Chiriboga, som tidigare koordinerat förhandlingarna i jordbrukssektorn, deklarerar att det tidigare hemlighetsmakeriet nu skall bytas ut mot tydlighet och öppenhet. Han betonar att det är viktigt att redan nu ta med kongressen i diskussionen eftersom ett undertecknande av TLC-avtalet också skall godkännas av kongressen för att äga giltighet.

Förutom Chiriboga har också Paul Olsen, ledande köttproducent, tagits med. Olsen är känd för sin kritik mot TLC och får i delegationen representera en kraftfullare motpart än tidigare förhandlare. Olsen har hävdat att vissa känsliga produkter, som exempelvis kött och mjölk, ska undantas förhandlingar eftersom det är omöjligt för Ecuador att förhandla med en part som subventionerar sitt jordbruk med hundratusentals miljoner dollar.
Eftersom så stor del av Ecuadors befolkning, tre miljoner, lever av jordbruket får utgången i förhandlingarna också sociala konsekvenser vilket Olsen vill uppmärksamma. Hans närvaro i delegationen är kritiserad av producenter som inte vill att att deras produkter skall undantas eftersom de tillhör de för USA åtråvärda.

Chiriboga anser att Ecuador i sina förhandlingar måste kunna komma längre än vad exempelvis Chile och Centralamerika har gjort i sina frihandelsavtal med USA. I Ecuador och de andra andinska länderna har jordbruket en annan betydelse, då dessa länder kan erbjuda de flesta produkter som USA producerar. De andinska länderna är självförsörjande och detta måste tas med i förhandlingarna och ge utrymme för särskilda regler.

Minister Molestinas hållning i förhandlingarna är att ett rättvist TLC skall undertecknas, ett frihandelsavtal som är till förmån för Ecuador. Om detta inte kan uppnås skall avtalet inte skrivas under. Både Chiriboga och Molestina anser ändå att det är bäst för Ecuador att göra en överenskommelse med USA eftersom att hamna utanför inte skulle innebära några fördelar, enbart nackdelar. Något som USA också, mer eller mindre, hotat med.

Kritiska röster i landet menar samtidigt att president Palacio inte uppfyllt löftet om att låta folket säga sitt i en folkomröstning. Förhandlingarna har gått vidare och ännu har Palacio inte berört frågan om en eventuell folkomröstning.
Nu förbereder delegationen sig för nästa förhandlingsrunda, med början den 19 september i Cartagena, Colombia.

_Karin Persson_