Presidenten lovar skriva kontrakt med oljebolagen

*President Palacio informerade igår att oljebolagen nu meddelats att kontrakten ska ses över och att det finns tunga skäl för att ändra förhållandet mellan bolagens och landets intäkter från oljeutvinningen.*

I stort sett alla kontrakt har skrivits med andelen 80 procent av intäkterna för bolagen och 20 procent för landet. Enligt presidenten har avtalen alltid varit orättvisa men efter höjningen av oljepriserna måste de snarast ändras.
Ersättningen till landet måste vara minst 5o procent, säger presidenten som hänvisar till två omständigheter som ger möjlighet att lagligen omförhandla avtalen. Den ena är de höga priserna på den internationella oljemarknaden som ökar den ojämlika fördelningen av vinsterna, den andra bygger på lönsamheten i verksamheten som idag tredubblats.

Det statliga bolaget Petroecuador fick för någon månad sedan i uppdrag att göra ett förslag på hur vinsterna skulle fördelas för att öka statens andel. Sedan dess har chefen för Pertroecuador bytts ut och förslaget har inte gått vidare. Nu meddelas att den politiska ledningen i Petroecuador kommer att sammanträda om någon vecka och ta ställning till förslaget.

Under 2004 fick staten inkomster från produktionen i 13 utvinningsområden motsvarande 26,40 procent av värdet av den upptagna oljan. Till miljöfonden, Fondo Regional Amazónico, bidrog bolagen med 0,50 dollar av inkomsterna från varje fat olja, som exempelvis i juli 2005 uppgick till 44,54 dollar.

_Karin Persson_