Fortsatta ministerbyten

*Regeringsminister Mauricio Gándara har nu lämnat regeringen och ersatts av Oswaldo Molestina, tidigare landets utrikeshandelsminister. Fler byten kan komma framöver, och det ryktas om att såväl kansler Antonio Parra som utbildningsminister Consuelo Yánez sitter osäkert på sina poster.*

Gandara har en längre tid utsatts för kritik från ledamöter i kongressen och det sägs att han fick gå för att presidenten vill undvika att kritiken i kongressen ger utrymme för ”gutierrismo”, dvs stöd för expresidenten.

Gandara gjordes ansvarig för den våldsamma utvecklingen av strejken i Orellana och Sucumbíos, och det förbereddes ett åtal mot honom. Eftersom det har ryktats om att strejkerna stöddes av gutierrister var de öppna motsättningarna mellan tidigare och nuvarande regering något presidenten ville undvika och lämnade därför Gandara utan stöd.

I en presskonferens för två dagar sedan kommenterade Gandara hotet med eventuellt åtal med att säga att regeringen under sina fyra månader hade hanterat 19 strejker, med mycket allvarliga följder. De resurser som förlorats eller förstörts hade räckt till att ge en miljon barn utbildning.

Han försäkrade att alla de krav som ställts från Orellana och Sucumbios hade tagits emot av regeringen som också intagit en medlarroll gentemot oljebolagen. Han förtydligade också vid detta tillfälle sina egna åsikter, dels som ”forajido nummer ett”, dvs motståndare till föregående regering, samt nödvändigheten att omförhandla de orättvisa kontrakten med oljebolagen.
Han tillade dessutom att det vid strejkerna i Orellana och Sucumbios fanns infiltratörer från Colombia, och att detta lands interna konflikter avsevärt försämrat säkerhetssituationen i norra delen av Ecuador.

_Karin Persson_