Bananproducenter får mindre betalt

*Bananproducenterna har under flera månader försökt förhandla med bananexportörerna som inte betalar det avtalet priset per låda om 22 kilo bananer. För närvarande är priset tre dollar per låda men under det sista halvåret har exportörerna betalat ner till en dollar per låda.*

Producenterna försökte få jordbruksministern att agera för att avtalet skulle respekteras och att böterna för brott mot avtalet skulle återgå till producenterna. Nu har exportörerna börjat köpa billigare bananer bl.a från Colombia, Panama, Honduras och Guatemala för att fylla sina exportkvoter.

Till sin överraskning ser nu producenterna att minister Rizzo godkänner dessa inköp och anser dem helt normala öven om han samtidigt konstaterar att de företag som nu köper bananer i Colombia är desamma som belagts med böter för att de inte betalade enligt avtalet.

Ett av dessa är Banafresh som skall betala 6 miljoner i böter för att de inte hållit avtalade inköpspriser men företaget har överklagat domen och fortsätter under tiden att köpa utländska bananer till den ecuatorianska exporten.

_Karin Persson_